Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo;

Puni naziv tačke: 

Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo;

Rezultat: 
Bio na dnevnom redu

Predsjedavajuća je informisala da je Odlukom Kolegija ova Informacija stalna tačka odmah poslije poslaničkih pitanja i inicijativa, koja ima ili nema nešto na dnevnom redu, te da za današnju sjednicu Skupštine nije stigao nikakav pisani materijal.

Poslanik Elmedin Konaković i dopredsjedavajući Kemal Ademović su se kratko uključili u diskusiju, nakon koje je predsjedavajuća zaključila raspravu, jer prijavljenih diskutanata više nije bilo.

Vertical Tabs