Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Apoteke Sarajevo“ za 2010. godinu sa odlukama Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva, Mišljenjem Ministar

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Apoteke Sarajevo“ za 2010. godinu sa odlukama Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva, Mišljenjem Ministar

Prilog: 
Rezultat: 
Nije usvojen

Skupština NIJE (17 za, 12 suzdržano) usvojila IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU JAVNE USTANOVE „APOTEKE SARAJEVO“ ZA 2010. GODINU SA ODLUKAMA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA, NEOVISNIM REVIZORSKIM MIŠLJENJEM, KAO I MIŠLJENJEM MINISTARSTVA ZDRAVSTVA, MIŠLJENJEM MINISTARSTVA FINANSIJA KANTONA SARAJEVO I MIŠLJENJEM ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO I PREDLOŽENIM ZAKLJUČCIMA VLADE KANTONA SARAJEVO.

Vertical Tabs