Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo

Puni naziv tačke: 

Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo

Rezultat: 
Bio na dnevnom redu

INFORMACIJA O STEPENU REALIZACIJE SKUPŠTINSKIH ZAKLJUČAKA ZA ČIJU JE REALIZACIJU ZADUŽENA VLADA KANTONA SARAJEVO;
Predsjedavajuća je informisala da će informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju realizaciju je zadužena Vlada Kantona na svakoj sjednici biti kao druga tačka, bez obzira da li ima materijala,te obavijestilaja da nije bilo novih zaključaka i nije bilo nikakvog zaduženja, pa samim tim ni novih informacija od Vlade.

Vertical Tabs