Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan kapitalnih ulaganja Zavoda zdravstvnog osiguranja Kantona Sarajevo u javnim zdravstvenim ustanovama za period 2011.-2013. godina, sa Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan kapitalnih ulaganja Zavoda zdravstvnog osiguranja Kantona Sarajevo u javnim zdravstvenim ustanovama za period 2011.-2013. godina, sa Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo

Rezultat: 
Usvojen

Skupština je većinom glasova (24 za, 2 suzdržana) donijela ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN KAPITALNIH ULAGANJA ZAVODA ZDRAVSTVNOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO U JAVNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ZA PERIOD 2011.-2013. GODINA, SA MIŠLJENJEM MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO.

Vertical Tabs