Informacija komadanta štaba CZ o poduzetim mjerama po Odluci o proglašenju prirodne i druge nesreće na području Kantona Sarajevo

Puni naziv tačke: 

Informacija komadanta štaba CZ o poduzetim mjerama po Odluci o proglašenju prirodne i druge nesreće na području Kantona Sarajevo

Rezultat: 
Bio na dnevnom redu

Naposljetku, dopredsjedavajući Kemal Ademović se obratio Skupštini i šire elaborirao svoj stav u odnosu na djelovanje CZ u vrijeme prirodne i druge nesreće.
Nakon izlaganja dopredsjedavajućeg, predsjedavajuća Malić je zaključila raspravu po Informaciji CZ, te obavijestila poslanike da će Skupština završiti sa radom

Vertical Tabs