Izvještaj o radu ustanova iz oblasti srednjeg obrazovanja za školsku 2010./11. godinu sa programom rada za školsku 2011./12. godinu

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu ustanova iz oblasti srednjeg obrazovanja za školsku 2010./11. godinu sa programom rada za školsku 2011./12. godinu

Rezultat: 
Bio na dnevnom redu

Predsjedavajuća je informisala da su preostale tačke 20., 21. i 22. Izvještaji o kojima je sekretar Abid Kolašinac dao pojašnjenja, te izvjestio da ovi Izvještaji idu u obliku informacije, obzirom da je o tom materijalu raspravljala Zakonodavno – pravna komisija i zaključila da se ovim izvještajima ne može raspravljati, jer se radi o 120 subjekata.

Obzirom na pitanja koja je postavio poslanik Zaim Backović u vezi ovih tačaka dnevnog reda, premijer Fikret Musić je dao kraće obrazloženje koje je u Stenogramu ove sjednice.

Vertical Tabs