Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Segmedina Srna-Bajramović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 25
Pitanje Neodgovoreno 10
Inicijativa Odgovoreno 14
Inicijativa Neodgovoreno 14
Ukupno:
63