Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Segmedina Srna-Bajramović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 12
Pitanje Neodgovoreno 3
Inicijativa Odgovoreno 7
Inicijativa Neodgovoreno 7
Ukupno:
29