Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Segmedina Srna-Bajramović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 46
Pitanje Neodgovoreno 15
Inicijativa Djelomično odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 28
Inicijativa Neodgovoreno 14
Ukupno:
104