Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Segmedina Srna-Bajramović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 50
Pitanje Neodgovoreno 15
Inicijativa Djelomično odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 34
Inicijativa Neodgovoreno 21
Ukupno:
121