Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Segmedina Srna-Bajramović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 17
Pitanje Neodgovoreno 4
Inicijativa Odgovoreno 8
Inicijativa Neodgovoreno 6
Ukupno:
35