Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Segmedina Srna-Bajramović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 42
Pitanje Neodgovoreno 12
Inicijativa Odgovoreno 25
Inicijativa Neodgovoreno 12
Ukupno:
91