Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Arijana Memić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 6
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 2
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
11