Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Arijana Memić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 12
Pitanje Neodgovoreno 6
Inicijativa Odgovoreno 7
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
27