Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Arijana Memić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 7
Pitanje Neodgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 2
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
11