Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Arijana Memić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 5
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
9