Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Arijana Memić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Djelomično odgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 17
Pitanje Neodgovoreno 8
Inicijativa Djelomično odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 7
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
36