Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Arijana Memić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 8
Pitanje Neodgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 4
Ukupno:
13