Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Arijana Memić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 12
Pitanje Neodgovoreno 4
Inicijativa Odgovoreno 6
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
24