Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Arijana Memić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Djelomično odgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 17
Pitanje Neodgovoreno 8
Inicijativa Odgovoreno 7
Inicijativa Neodgovoreno 3
Ukupno:
36