Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Arijana Memić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Djelomično odgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 27
Pitanje Neodgovoreno 11
Inicijativa Djelomično odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 7
Inicijativa Neodgovoreno 4
Ukupno:
51