Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Vibor Handžić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 32
Pitanje Neodgovoreno 11
Inicijativa Odgovoreno 25
Inicijativa Neodgovoreno 15
Ukupno:
83