Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Vibor Handžić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 36
Pitanje Neodgovoreno 7
Inicijativa Odgovoreno 26
Inicijativa Neodgovoreno 14
Ukupno:
83