Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Vibor Handžić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 29
Pitanje Neodgovoreno 7
Inicijativa Odgovoreno 24
Inicijativa Neodgovoreno 14
Ukupno:
74