Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Vibor Handžić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 44
Pitanje Neodgovoreno 8
Inicijativa Odgovoreno 33
Inicijativa Neodgovoreno 22
Ukupno:
107