Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Vibor Handžić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 18
Pitanje Neodgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 21
Inicijativa Neodgovoreno 11
Ukupno:
51