Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Vibor Handžić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 7
Pitanje Neodgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 4
Inicijativa Neodgovoreno 9
Ukupno:
21