Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Vibor Handžić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 8
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 10
Inicijativa Neodgovoreno 8
Ukupno:
28