Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Mahir Dević
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 3
Inicijativa Odgovoreno 8
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
13