Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Mahir Dević
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 6
Pitanje Neodgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 10
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
19