Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Mahir Dević
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 1
Pitanje Neodgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 2
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
6