Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Mahir Dević
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 3
Inicijativa Neodgovoreno 3
Ukupno:
8