Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Jasmina Bišćević-Tokić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 42
Pitanje Neodgovoreno 16
Inicijativa Odgovoreno 24
Inicijativa Neodgovoreno 15
Ukupno:
97