Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Jasmina Bišćević-Tokić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 18
Pitanje Neodgovoreno 5
Inicijativa Odgovoreno 18
Inicijativa Neodgovoreno 8
Ukupno:
49