Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Jasmina Bišćević-Tokić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 20
Pitanje Neodgovoreno 4
Inicijativa Odgovoreno 18
Inicijativa Neodgovoreno 8
Ukupno:
50