Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Jasmina Bišćević-Tokić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 12
Pitanje Neodgovoreno 3
Inicijativa Odgovoreno 11
Inicijativa Neodgovoreno 9
Ukupno:
35