Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Jasmina Bišćević-Tokić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 6
Pitanje Neodgovoreno 4
Inicijativa Odgovoreno 4
Inicijativa Neodgovoreno 4
Ukupno:
18