Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Jasmina Bišćević-Tokić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 18
Pitanje Neodgovoreno 4
Inicijativa Odgovoreno 14
Inicijativa Neodgovoreno 10
Ukupno:
46