Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Vildana Bešlija
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 10
Pitanje Neodgovoreno 6
Inicijativa Odgovoreno 24
Inicijativa Neodgovoreno 6
Ukupno:
46