Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Vildana Bešlija
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 14
Pitanje Neodgovoreno 3
Inicijativa Odgovoreno 27
Inicijativa Neodgovoreno 9
Ukupno:
53