Statistika pitanja

Rasim Lakota
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 6
Pitanje Neodgovoreno 5
Inicijativa Odgovoreno 1
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
13