Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Rasim Lakota
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 13
Pitanje Neodgovoreno 3
Inicijativa Odgovoreno 4
Ukupno:
20