Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Rasim Lakota
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 10
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 4
Ukupno:
16