Statistika pitanja

Rasim Lakota
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 10
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 2
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
16