Statistika pitanja

Semir Halilović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 17
Pitanje Neodgovoreno 6
Inicijativa Odgovoreno 8
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
32