Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Semir Halilović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 32
Pitanje Neodgovoreno 14
Inicijativa Odgovoreno 16
Inicijativa Neodgovoreno 6
Ukupno:
68