Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Semir Halilović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 32
Pitanje Neodgovoreno 12
Inicijativa Odgovoreno 13
Inicijativa Neodgovoreno 5
Ukupno:
62