Statistika pitanja

Semir Halilović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 14
Pitanje Neodgovoreno 7
Inicijativa Odgovoreno 5
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
27