Statistika pitanja

Semir Halilović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 15
Pitanje Neodgovoreno 8
Inicijativa Odgovoreno 5
Inicijativa Neodgovoreno 3
Ukupno:
31