Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Semir Halilović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 32
Pitanje Neodgovoreno 14
Inicijativa Odgovoreno 17
Inicijativa Neodgovoreno 5
Ukupno:
68