Statistika pitanja

Semir Halilović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 17
Pitanje Neodgovoreno 13
Inicijativa Odgovoreno 9
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
41