Statistika pitanja

Semir Halilović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 16
Pitanje Neodgovoreno 7
Inicijativa Odgovoreno 8
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
32