Statistika pitanja

Semir Halilović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 12
Pitanje Neodgovoreno 6
Inicijativa Odgovoreno 4
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
23