Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Semir Halilović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 27
Pitanje Neodgovoreno 12
Inicijativa Odgovoreno 11
Inicijativa Neodgovoreno 5
Ukupno:
55