Statistika pitanja

Sabina Ćudić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 5
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 6
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
15