Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Sabina Ćudić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 6
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 7
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
17