Statistika pitanja

Sabina Ćudić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 4
Pitanje Neodgovoreno 3
Inicijativa Odgovoreno 6
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
15