Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Segmedina Srna Bajramović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 23
Pitanje Neodgovoreno 9
Inicijativa Odgovoreno 9
Inicijativa Neodgovoreno 5
Ukupno:
46