Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Selma Filipović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Djelomično odgovoreno 2
Pitanje Odgovoreno 27
Pitanje Neodgovoreno 12
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
42