Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Selma Filipović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Djelomično odgovoreno 2
Pitanje Odgovoreno 29
Pitanje Neodgovoreno 10
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
42