Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Mersiha Mehmedagić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 18
Pitanje Neodgovoreno 10
Inicijativa Odgovoreno 8
Inicijativa Neodgovoreno 3
Ukupno:
39