Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Mersiha Mehmedagić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 16
Pitanje Neodgovoreno 10
Inicijativa Odgovoreno 7
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
34