Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Mersiha Mehmedagić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 21
Pitanje Neodgovoreno 8
Inicijativa Odgovoreno 11
Inicijativa Neodgovoreno 3
Ukupno:
43