Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Bilsena Šahman
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 19
Pitanje Neodgovoreno 3
Inicijativa Odgovoreno 20
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
43