Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Bilsena Šahman
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 20
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Djelomično odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 26
Inicijativa Neodgovoreno 9
Ukupno:
58