Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Bilsena Šahman
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 5
Pitanje Neodgovoreno 7
Inicijativa Odgovoreno 14
Inicijativa Neodgovoreno 4
Ukupno:
30