Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Bilsena Šahman
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 24
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Djelomično odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 30
Inicijativa Neodgovoreno 14
Ukupno:
71