Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Bilsena Šahman
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 20
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 22
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
45