Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Bilsena Šahman
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 4
Pitanje Neodgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 12
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
19