Služba za skupštinske poslove

Propisi i drugi akti

Rješenje za Jasminu Varka Rješenje
Zaključaknovčana naknadačlanovima radnih tijela Ostalo
Zaključak novčana naknada za članove Vijeća nacionalnih manjina Ostalo
Zaključak paušal pola radnog vremena Ostalo
Zaključak paušal Ostalo
Zaključak novčana naknada sekretarima radnih tjela Ostalo
Propisi
Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo Uredba
Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika u Službi za skupštinske poslove SKS Pravilnik
Vodič za pristup informacijama u Službi za skupštinske poslove Vodič
Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo Pravilnik
Interni pravilnik o nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova kroz direktni sporazum Pravilnik
Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo Pravilnik, Pravilnik
Pravilnik o sukobu interesa za zaposlenike Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo Pravilnik
Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Službe za skupštinske poslove Kantona Sarajevo Pravilnik
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Službe za skupštinske poslove Kantona Sarajevo Pravilnik
Pojedinačni akti
Rješenje o uvećanju plaće Jasmini varka Rješenje
Rješenje za prekovremene za decembar 2020.godine za Lejlu Kadrić Rješenje
Rješenje za prekovremene za novembar 2020.godine Rješenje
Odluka za prevoz za decembar 2020.g. Odluka
Odluka za prevoz za novembar 2020.godine Odluka
Rješenje o naknadi za slučaj smrti člana uže porodice Rješenje
Rješenje za prekovremene za oktobar 2020.godine Rješenje
Rješenje o uvećanju plaće Jasmini varka Rješenje
Odluka za prevoz za oktobar 2020 Odluka
Rješenje za otpremninu zbog odlaska u penziju Rješenje
Rješenje za prekovremene sate za avgust 2020.godine Rješenje
Odluka za prevoz za avgust 2019.godine Odluka
Rješenje za uvećanje plaće za septembar 2020.godine Rješenje
Rješenje za prekovremene za septembar 2020.godine Rješenje
Odluka za prevoz za septembar 2020.godine Odluka
Odluka za paušal za avgust 2020.g. Odluka
Odluka za paušal za juli 2020.g. Odluka
Odluka za prevoz za juli 2020.g. Odluka
Odluka za paušal za juni 2020.g. Odluka
Odluka za prevoz za juni 2020.g. Odluka
Odluka za paušal za maj 2020.g. Odluka
Odluka za prevoz za maj 2020.g. Odluka
Odluka za paušal za april 2020.g. Odluka
Odluka za prevoz za april 2020.g. Odluka
Odluka za paušal za mart 2020.g. Odluka
Odluka za prevoz za mart 2020.g. Odluka
Odluka za paušal za februar 2020.g. Odluka
Odluka za prevoz za februar 2020.g. Odluka
Odluka za paušal za januar 2020.godine Odluka
Odluka za prevoz za januar 2020.g. Odluka
Rješenje za prekovremene sate za juli 2020.godine Rješenje
Rješenje o uvećanju plaće Jasmini varka Rješenje
Rješenje za pomoć u slučaju smrti užeg člana porodice Rješenje
Rješenje za pomoć u slučaju smrti užeg člana porodice Rješenje
Rješenje za prekovremene sate za maj 2020.godine Rješenje, Rješenje