Skupština KS donijela Zakon o uređenju saobraćaja u Kantonu Sarajevo

Na današnjoj sjednici, Skupština Kantona Sarajevo usvojila je Zakon o uređenju saobraćaja u KS. Oblast sigurnosti saobraćaja bila je do sada regulisana posebnom Odlukom, ali zbog potrebe detaljnijih definisanja i donošenja dodatnih podzakonskih akata, sada je ona uređena posebnim Zakonom.
Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na području BiH data je nadležnost kantonima da svojim propisima, u skladu sa svojim specifičnostima, detaljnije urede oblasti sigurnosti saobraćaja.
Ministarstvo saobraćaja KS, nakon što je u februaru ove godine Skupština KS utvrdila Nacrt ovog zakona, dostavilo je Prijedlog ovog Zakona koji je Vlada utvrdila i uputila Skupštini KS na usvajanje. Za stanje o sigurnosti saobraćaja, pored ministarstava policije i saobraćaja, u smislu ovog Zakona, odgovorna i zadužena su i ministarstva zdravstva, obrazovanja, nauke i mladih, javna preduzeća koja upravljaju cestovnom mrežom kao i lokalne zajednice u okviru svojih nadležnosti.
U cilju podsticanja preventivnih i drugih aktivnosti u ovoj oblasti i razvijanja saobraćajne kulture sudionika u saobraćaju, Zakon propisuje osnivanje Vijeća za sigurnost saobraćaja na cestama KS, kao savjetodavnog tijela Vlade Kantona. Takođe, novinu predstavlja formiranje sektora za sigurnost saobraćaja u resornom ministarstvu, radi boljeg sprovođenja i kontrole sistema mjera poboljšanja saobraćaja i koordinacije sa svim drugim subjektima u tom sistemu.
Zakon definiše, pored ostalog, način izvođenja radova, mjere za otklanjanje smetnji uz praćenje stanja saobraćaja na javnim cestama. Jasno su definisani i uslovi korištenja javnih saobraćajnih površina pojedinih učesnika u saobraćaju kao i zabrane i ograničenja saobraćaja u pojedinim dijelovima KS.
Posebnim poglavljima regulisan je prijevoz lica motornim i priključnim vozilima, propisane su posebne mjere sigurnosti u odnosu na djecu u saobraćaju, uslovi odobravanja sportskih i drugih aktivnosti na putevima, način organizacije parkiranja, uslovi za sticanje vozačke dozvole za vozače tramvaja, uklanjanje oštećenih, dotrajalih i neregistrovanih vozila i olupina. Definiše se saobraćaj motornim vozilima u užoj gradskoj jezgri s ciljem povećanja sigurnosti saobraćaja, smanjenja emisije štetnih gasova, rješavanja problema parkiranja i smanjenja gužvi u ovoj zoni.
Precizirano je, između ostalog, da snabdijevanje poslovnih objekata koji se nalaze uz saobraćajnice vrši do 7 sati za sve objekte za tekući dan koji nemaju obezbjeđen prostor namijenjen za zaustavljanje vozila. Takođe, Zakon uređuje odvoz smeća, u području glavne saobraćajnice na dionici Vijećnica – Marijin Dvor kao i mnoga druga pitanja vezana za bolju organizaciju saobraćaja u KS.