Sjednica Skupštine KS: Doneseni novi zakoni o osnovnom i o srednjem obrazovanju

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo usvojili su danas dva reformska zakona, Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakon o srednjem obrazovanju.
Prema riječima ministra za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvira Kazazovića, u fokusu zakona bila je kontrola kvaliteta obrazovanja, koja je omogućena kroz eksternu provjeru znanja koja će se provoditi u osnovnim školama u trećem, šestom i devetom razredu, te na kraju četvrtog razreda srednje škole.
Pored toga uvedeno je provođenje interne evaluacije znanja učenika svake godine iz svih nastavnih predmeta, ali i kvaliteta rada nastavnog osoblja te kvaliteta nastavnih planova i programa.
“Sada nemamo nikakvu kontrolu kvaliteta znanja, niko ne prati to znanje učenika, oni nisu u fokusu i odgovornost se samo prebacuje sa jednih na druge. Novim metodama ćemo znati u svakoj godini kakav je kapacitet djeteta u svakom nastavnom predmetu i dinamika savlađivanja gradiva. Drugi naš fokus je odgovornost. Po prvi put smo uveli mogućnost konkretnog novčanog kažnjavanja direktora, predsjednika i članova Školskog odbora kao i sekretara škola kada ne rade dobro svoj posao i ne ukazuju na nepravilnosti i na nezakonitosti u radu organa škole. Također, predviđena je i kazna za nemarnost roditelja i za nastavnika koji ne ispunjava svoje obaveze. Tako sada imamo jednu vertikalu odgovornosti u školama”, istakao je ministar Kazazović.
On je još jednom podvukao novinu uvođenja mreže škola. To će biti jedan akt koji će donijeti Vlada KS uz saglasnost lokalnih zajednica preko kojeg će se moći pratiti upisna područja, te imati uvid u broj upisanih učenika. Također i kod planiranja novih škola mora se znati objektivna potreba za tim. Ovim Vladinim aktom mogu se pratiti upisna područja lokalnih zajednica i urediti se svi segmenti nastavnog procesa, od rasporeda nastave, broja razreda, nastavnog osoblja i slično.
Školske odbore u osnovnim i srednjim školama činit će četiri člana, što je preuzeto iz okvirnog zakona o obrazovanju, po jedan predstavnik Ministarstva, općine ili Grada, uposlenih i roditelja. Mandat direktora u školskim ustanovama biće ograničen na dva uzastopna mandata.
Kako ističe ministar Kazazović, ovakvom strukturom obezbijeđena je depolitizacija škola jer se u odborima ne može naći ni jedan politički angažirani član. Također, na ovaj se način izbjeglo preglasavanje i potencijalna prevaga u radu školskih odbora.
Kao prioritet nakon današnjeg usvajanja zakona istaknuto je donošenje podzakonskih akata i to standarda i normativa za oba nivoa obrazovanja kao i pravilnika o zapošljavanju u obrazovnim ustanovama kojim će se precizno definisati načini i uslovi upošljavanja u njima.
Prosvjetno-pedagoški zavod i dalje će imati ključnu ulogu kada je riječ o kontroli kvaliteta kada je riječ o struci a najavljeno je njegovo prestruktuiranje u javnu ustanovu koja bi zapošljavala nastavno osoblje koje dolazi iz obrazovnog procesa i koje bi se, nakon što bude na mandat tu angažirano, vraćalo u nastavni proces.
Oba zakona su izazvala veliki interes javnosti tako da su u njihovo kreiranje bili uključene sve strukture od obrazovnih, nevladinih, političkih i sindikalnih ali i svih ostalih zainteresiranih za kreiranje što boljeg okvira za kvalitetniji obrazovni proces.