Zastupnici po stranačkim klubovima

Klub NEZAVISNI BLOK

Položaj: zamjenik predsjedavajuće
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2014
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2014
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2014
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Aktivan:
Da
U sazivu:
10.11.2014
Rad zastupnika: