Zastupnici po stranačkim klubovima

Klub SDA 2-SAMOSTALNI


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu stranaka: Predsjednik
Aktivan: Da
U sazivu: 28.11.2018
Rad zastupnika:


Položaj: predsjedavajući
Položaj u klubu stranaka: Član
Aktivan: Da
U sazivu: 16.11.2018
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu stranaka: Član
Aktivan: Da
U sazivu: 16.11.2018
Rad zastupnika: