Zastupnici po klubovima naroda

Klub Ostalih

Položaj: zamjenik predsjedavajuće
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2014
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Stranka: Naša stranka
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2014
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Stranka: Naša stranka
Aktivan:
Da
U sazivu:
10.11.2014
Rad zastupnika: