Zastupnici po klubovima naroda

Klub Srba


Položaj: zamjenik predsjedavajućeg
Položaj u klubu naroda:: Predsjednik Aktivan: Da
U sazivu: 16.11.2018
Rad zastupnika: