Služba za skupštinske poslove

Služba obavlja normativno-pravne, studijsko-analitičke, stručno - operativne, administrativno - tehničke i druge poslove za potrebe Skupštine Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Skupština), radnih tijela Skupštine, poslanika, poslanika na profesionalnom radu, klubova poslanika i klubova naroda u Skupštini i sekretara Skupštine, a posebno poslove koji se odnose na: 

 • pripremanje i izradu programa rada Skupštine i programa rada radnih tijela Skupštine i praćenje njihovog izvršavanja; 
 • pripremanje i izradu teksta Poslovnika Skupštine; 
 • pripremanje, sazivanje i održavanje sjednica Skupštine, i to regulatorno-radnih, tematskih, godišnjih i stalnih, privremenih i povremenih sjednica i sjednica radnih tijela Skupštine, klubova naroda i Kolegija Skupštine; 
 • pripremanje i izrada tekstova nacrta i prijedloga akata, izvještaja, mišljenja i zapisnika, kao i drugih analitičkih, informacionih i dokumentacionih materijala, na zahtjev ili za potrebe Skupštine, radnih tijela Skupštine, poslanika i poslanika na profesionalnom radu, klubova naroda i Kolegija Skupštine; 
 • obavljanje poslova u vezi sa proceduralnim pitanjima koja proizilaze iz Ustava i Poslovnika Skupštine, a koja se odnose na mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa; 
 • stručne, administrativne i druge poslove u proceduri izbora delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine; 
 • jezičko uređivanje tekstova zakona, drugih propisa i općih akata koje razmatra Skupština; 
 • dostavljanje materijala za sjednice Skupštine, radnih tijela Skupštine, Kolegija Skupštine i klubova naroda; 
 • pripremanje za objavljivanje zakona, drugih propisa i općih akata u "Službenim novinama Kantona Sarajevo"; 
 • praćenje i izvršavanje zadataka i poslova koji za Službu proizilaze iz zaključaka Skupštine i radnih tijela Skupštine; 
 • druge stručno-tehničke, administrativne i opće poslove za potrebe Skupštine, radnih tijela Skupštine, sekretara Skupštine, poslanika i poslanika na profesionalnom radu.