Sastanak u Općini Ilijaš: Određen prostor za arhiviranje predmeta notarijata u Kantonu Sarajevo

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić sa saradnicima i predstavnicima Notarske komore FBiH posjetio je jučer Općinu Ilijaš, gdje je sa načelnikom Akifom Fazlićem i njegovim saradnicima razgovarao o mogućnostima ustupanja dijela prostora objekta u kojem je smješten Dom kulture za potrebe notarske arhive Kantona Sarajevo.
Po riječima ministra Nenadića, u okviru rekonstrukcije objekta dio neiskorištenog prostora u potpunosti je prilagođen namjeni arhiva, na način kako je to propisano Zakonom o arhivu i Pravilnikom Notarske komore FBiH, te bi se njegovim korištenjem riješilo pitanje arhiviranja predmeta notarijata u Kantonu Sarajevo.
Istakao je da će se pokrenuti sve neophodne procedure u cilju potpisivanja Ugovora o zakupu ovog prostora između Notarske komore i JU Dom kulture Ilijaš kao zakupoprimca i zakupodavca. Odluku o dodjeli prostora prethodno će donijeti Upravni odbor ove javne ustanove.
Tema sastanka je bila i funkcionisanje notarske službe na području ove općine, kao i rad općinskih organa uprave a posebno Službe za imovinsko-pravne odnose.
Istaknuto je da je ispoštovana zakonska kvota notara u odnosu na broj stanovnika u ovoj lokalnoj zajednici te da ne postoje problemi u funkcioniranju notarske službe.
Ranije inicijative koje su pokrenuli Notarska komora i Ministarstvo pravde i uprave KS, a vezano za izdavanje uvjerenja iz matičnih knjiga i elektronsko uvezivanje podataka, sa akcentom na vođenje ostavinskih postupaka i pružanje kvalitetnijeg servisa građanima, također su bile teme sastanka.
U okviru ove posjete predstavnici Ministarstva pravde i uprave i Notarske komore obišli su i Ured notara Sefedina Suljevića.