Sastanak u Općini Ilijaš: Dio prostora Doma kulture Ilijaš koristit će se za arhiviranje predmeta Notarijata KS

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić sa saradnicima i predstavnicima Notarske komore FBIH posjetio je jučer Općinu Ilijaš, gdje je čelnicima ove lokalne zajednice razgovarao o mogućnostima ustupanja prostora Doma kulture Ilijaš za potrebe notarske arhive notara Kantona Sarajevo.
Po riječima minsitra Nenadića, u okviru rekonstrukcije objekta ove javne ustanove dio prostora u potpunosti je prilagođen namjeni arhiva, na način kako je to propisano Zakonom o arhivu i Pravilnikom Notarske komore FBIH, te bi se njegovim korištenjem riješilo pitanje arhiviranja predmeta Notarijata KS.
Istakao je da će se pokrenuti sve neophodne procedure kako bi što prije bio potpisan Ugovor o zakupu ovog prostora između Notarske komore i JU Dom kulture Ilijaš kao zakupoprimca i zakupodavca.
Tema sastanka je bila i funkcionisanje notarske službe na području ove općine, kao i rad općinskih organa uprave a posebno Službe za imovinsko-pravne odnose.
Istaknuto je da je ispoštovana zakonska kvota notara u odnosu na broj stanovnika u ovoj lokalnoj zajednici te da ne postoje problemi u funkcioniranju notarske službe.
Ranije inicijative koje su pokrenuli Notarska komora i Ministarstvo pravde i uprave Ks, a vezano za izdavanje uvjerenja iz matičnih knjiga i elektronsnko uvezivanje podataka, sa akcentom na vođenje ostavinskih postupaka i pružanje kvalitetnijeg servisa građanima, također su bile teme sastanka.
Također su u okviru ove posjete predstavnici Ministarstva pravde i uprave i Notarske komore posjetili Ured notara Sefedina Suljevića.