Sastanak premijera Konakovića i novoimenovanih članova SPUS-a: U prijedlog novog Zakona o visokom obrazovanju ugrađeni brojni zahtjevi studenata

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković primio je danas novoimenovane članove Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu (SPUS) koje je predvodio predsjednik Merim Serdarević, povodom razgovora o aktulenim problemima studentske populacije i dogovora o njihovom zajedničkom rješavanju.
To su prvenstveno, hitno usvajanje što kvalitetnijeg novog Zakona o visokom obrazovanju KS i poboljšanje studentskog standarda, te između ostalog zadržavanje postojećih cijena karata za prijevoz studenata u vozilima javnog gradskog saobraćaja i obezbjeđivanje popusta ovoj populaciji za prisustvovanje kulturnim događajima u gradu kao i adekvatne zdravstvene zaštite u kontekstu aktuelnih refomi zdravstva.
Tema razgovora bio je i raniji prijedlog Senata UNSA o povećanju školarina za studente a koji je na posljednjoj sjednici Senata povučen.
Premijer je u razgovoru sa studentima istakao da se Vlada KS neće miješati u autonomiju Univerziteta i odluke Senata, ali da je intencija pratiti sve finansijske tokove i staviti ih pod kontrolu. Za to je dobio punu podršku studenata koji smatraju da se za sva sredstva uplaćena od Vlade i studenata na račun UNSA mora znati gdje su utrošena.
Premijer Konaković je naglasio da neće biti povećanja cijena karata za prijevoz studenata, te da bi se čak mogla razmatrati i mogućnost njihovog pojeftinjenja, ukoliko bi došlo do povećanja broja studenata korisnika javnog gradskog prijevoza. Dogovoreno je i to da će u saradnji sa resornim kantonalnim ministarstvom biti pokrenuta izmjena osnivačkog akta JU "Studentski centar" Sarajevo u smislu davanja mogućnosti studentima da se uključe u rad Upravnog odbora ove javne ustanove. Premijer je ponovio stav Vlade da će svim studentima UNSA, bez obzira na to iz kojeg kantona dolaze, biti obezbijeđena kvalitetna i brza zdravstvena usluga na način kako je to ranije obećano i dogovoreno sa SPUS-om.
Kako je najavljeno, prijedlog Zakona o visokom obrazovanju o kojem će se Skupština KS izjašnjavati 24. maja, bit će razmatran i na sutrašnjoj vanrednoj sjednici Senata. Studenti očekuju da će veliki broj njihovih zahtjeva ugrađenih u ovaj akt ostati uvaženi. To su, između ostalog, omogućavanje drugog septembarskog roka za studente kojima je ostao samo jedan ispit, mogućnost prenošenja 12 ECTS poena u odnosu na dosadašnjh šest za narednu studijsku godinu, saopštavanje rezultata ispita od strane profesora najkasnije u roku od pet dana, mogućnost studentu da, ukoliko je nezadodoljan ocjenom na ispitu, u roku od dva dana podnese zahtjev za komisijski ispit i brojni drugi.
U okviru brojnih ostalih tema današnjeg sastanka studenti su ukazali i na problem korištenja tzv. "bubica" na ispitima, kao i na izradu plagijata, odnosno seminarskih i magistarskih radova za druge osobe, te su dali prijedlog Vladi KS da prema Federaciji BiH uputi inicijativu za izmjenama Krivičnog zakona FBiH koji bi onemogućio ove radnje.
Premijer Konaković je obećao da će Vlada Kantona Sarajevo nastaviti aktivno komunicirati sa predstavnicima SPUS-a i sudjelovati u rješavanju problema studentske populacije te ih je pozvao da se obrate i iznesu svaki svoj problem.