Sastanak ministra Nenadića i predstavnika sindikata za oblast državne službe u Kantonu Sarajevo

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić i njegovi saradnici održali su sastanak sa predstavnicima sindikata za oblast državne službe u Kantonu Sarajevo. Riječ je o registrovanim i reprezentativnim sindikatima i to Samostalnom sindikatu državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudske vlasti i javnim ustanovama u FBiH, Samostalnom sindikatu kantonalnih državnih službenika i namještenika i Sindikatu policije KS.
Po riječima ministra Nenadića, ovo je jedan od redovnih sastanaka koje Ministarstvo organizuje sa sindikatima u cilju razmatranja problematike u oblasti državne službe i drugih vezanih aktuelnih problema. Izvijestio je predstavnike sindikata o prioritetima Ministarstva koji se odnose na implementaciju Zakona o državnoj službi u KS kao i drugih relevantnih propisa. Poseban akcent je stavljen na donošenje podzakonskih akata koji se odnose na implementaciju tog zakona. Nakon njegovog  donošenja, Ministarstvo je pripremilo a Vlada KS usvojila ukupno sedam podzakonskih akata.
Informisao je prisutne i o dinamici donošenja pravilnika o unutrašnjoj organizaciji svih organa uprave i upravnih organizacija u KS-u i naglasio da još uvijek nisu svi ispoštovali zakonski rok koji je utvrđen kao obaveza za donošenje pravilnika.
Predstavnici sindikata izrazili su nezadovoljstvo trenutnim statusom državnih službenika i namještenika u Kantonu Sarajevo ističući da njihova prava nisu izjednačena sa pravima drugih budžetskih korisnika u Kantonu, kao što su uposlenici u oblasti zdravstva, obrazovanja, komunalne privrede.
Kako su naveli, državna služba dosada je podnijela najveći teret stabilizacije stanja u Kantonu, a njeni uposlenici nisu pribjegavali ostvarenju prava tužbama kao u drugim sektorima.
Razgovarano je ovom prilikom i o pravu na naknadu za troškove prevoza državnih službenika i namještenika. Tema je bila i Uredba o radnom vremenu u Kantonu Sarajevo koju je Ministarstvo pripremilo i čiji je tekst dostupan na njegovoj web stanici, u cilju dostavljanja primjedbi, sugestija i prijedloga, a prije dostavljanja Uredbe Vladi KS na razmatranje.
Predstavnici sindikata su ukazali i na potrebu da se, kao i za državne službenike, na poseban način u Kantonu Sarajevo donese propis o namještenicima. Ministar ih je informisao da Ustavni sud FBiH nije osporio Zakon o državnoj službi u dijelu koji se odnosi na namještenike, te da u Ministarstvu razmatraju sve opcije koje će dovesti do kvalitetnijeg rješenja njihovog položaja.
Ministar Nenadić je također najavio da će sa premijerom Konakovićem i ostalim članovima Vlade razgovarati o nastavku započetih pregovora, nakon potpisanog Kolektivnog ugovora, a kojim se trebaju urediti pitanja visine koeficijenata državnih službenika i namještenika u KS-u kao i druga važna pitanja za njihov radno-pravni status.
U sindikatima su iskazali zadovoljstvo ovakvom kontinuiranom saradnjom sa Ministarstvom, a posebno sada kada postoji više registrovanih i reprezentativnih sindikata na nivoima KS-a i FBIH za oblast državne službe, te su istakli da će ona biti nastavljena.