Sastanak ministra Bandića i predstavnika KJKP GRAS: Uprava i sindikat najavili pripremu plana za konsolidaciju preduzeća

Predstavnici uprave i sindikata KJKP GRAS, svako iz svoje nadležnosti, učinit će neophodne ustupke a sve u cilju pripremanja plana konsolidacije preduzeća čija bi primjena dovela do njegovog pozitivnog poslovanja, najavili su danas na sastanku sa ministrom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Muamerom Bandićem. Povod ovom sastanku bio je upoznavanje sa Programom mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restruktuiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla. "Osnovni uslov koji bi GRAS morao ispuniti da bi koristio povoljnost ovog programa je da ima status preduzeća u restruktuiranju, što u osnovi znači da se mora donijeti plan konsolidacije preduzeća", jasno je naglasio ministar Bandić, te dodao da ovaj program podrazumijeva osmišljavanje plana čija implementacija bi rezultirala pozitivnim poslovanjem preduzeća. Istakao je i da bi u okviru ovog plana, iz domena rada i zapošljavanja, bilo potrebno aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova odrediti broj potrebnih zaposlenika, kao i broj viška zaposlenika. „Višak zaposlenika bi se po ovom programu mogao zbrinuti na način da im se uplate dospjeli a neuplaćeni doprinosi za PIO, s ciljem povezivanja staža osiguranja, kao i da im se isplati novčana naknada pod uslovom da se prijave na evidenciju nezaposlenih“, objasnio je ministar Bandić. Ovaj plan, naglašeno je, treba biti dostavljen u što hitnijem roku iz razloga konačnog definisanja Finansijskog plana prihoda i izdataka JU "Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo" za 2014. godinu u kojem bi se precizirala i ova sredstva. Predstavnici KJKP GRAS-a su, ovom prilikom, istakli i druge probleme, pored viška zaposlenih koji utiču na njihovo poslovanje, a koji se odnose na sistem subvencioniranja prijevoza za određene kategorije stanovnika Kantona Sarajevo.