Sastanak Ministarstva finansija KS, investitora-banki i osiguravajućih društava: Predstavljen Projekt emisije obveznica Kantona Sarajevo

Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo u velikoj sali Općine Centar održalo je danas sastanak sa predstavnicima investitora-bankama i osiguravajućim društvima u KS o temi "Emisija obveznica Kantona Sarajevo".
Cilj sastanka je bio da se u direktnom kontaktu sa investitorima predstavi ovaj projekt i kvalitetno planiraju sve potrebne i zakonski predviđene aktivnosti kako bi emisija obveznica bila uspješno obavljena. Kao uvodničari, prisutnima su se obratili prof.dr. Jasmin Halebić, ministar finansija Kantona Sarajevo i prof.dr. Željko Šain, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i prorektor za finansije Univerziteta u Sarajevu. Ispred investitora bili su prisutni predstavnici 10 banaka i pet osiguravajućih društava.
U uvodnim napomenama ministar Halebić je istakao opredjeljenje Kantona Sarajevo da domaće zaduženje, planirano u ovogodišnjem budžetu, bude realizovano emisijom obveznica, umjesto komercijalnim zaduživanjem kako je to do sada bio slučaj. Razlog za to je nastojanje za ostvarivanjem povoljnijih uslova za zaduženje i smanjenje troškova u budžetu po ovom osnovu. Od planiranog ukupnog zaduženja od 40 miliona KM, 80% se odnosi na finansiranje kapitalnih projekata resornih ministarstava, a oko 20% za finansiranje dijela budžetskog deficita. Planirane su ukupno četiri emisije do kraja mjeseca oktobra, a prva će se realizovati krajem juna. Konkretne uslove emisije utvrdiće Vlada Kantona donošenjem Odluke o zaduženju emisijom obveznica. Ministarstvo finansija je uradilo potrebna istraživanja u ovoj oblasti, koja će biti dostupna na web stranici Ministarstva.
Prof. Šain je iznio kritički osvrt na finansijski položaj Kantona Sarajevo istakavši da je bonitet KS neupitan. Podaci koji to potvrđuju su da se stepen zaduženosti KS kreće oko 8%, deficit se značajno smanjuje, a likvidnost budžeta je znatno poboljšana. Elaborirano je i stanje na evropskom tržištu kapitala gdje su prisutni negativni prinosi u pojedinim zemljama. Ulaganjem u obveznice investitori u KS imaju mogućnost izvršiti disperziju rizika. U tom smislu, državne obveznice su najsigurniji finansijski instrument tržišta vrijednosnih papira.
Prisutni predstavnici investitora su istakli da je KS po pitanju boniteta u rangu sa FBiH. Razmatrana su i neka konkretna pitanja značajna za emisiju obveznica, u vezi ročnosti, prinosa, te dostupnosti relevantnih izvještaja koji se transparentno objavljuju na web stranici Ministarstva finansija.