Sastanak članova Vlade KS i predstavnika Samostalnog sindikata kantonalnih državnih službenika i namještenika u Sarajevu

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, ministar pravde i uprave Mario Nenadić, ministar finansija Jasmin Halebić i ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Amela Dautbegović održali su danas sastanak sa predstavnicima Samostalnog sindikata kantonalnih državnih službenika i namještenika u Sarajevu koje je predvodio predsjednik Elvis Zornić.
Povod ovog sastanka su početak pregovora o cijeni rada za državne službenike i namještenike u Kantonu Sarajevo, kao i pregovori oko usaglašavanja teksta Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti KS.
Tom prilikom, razmijenjena su mišljenja u vezi sa statusom zaposlenih u ovom dijelu javnog sektora Kantona Sarajevo koji, kako ističu u ovom sindikatu, nije na nivou koji zahtijevaju.
Predstavnici Sindikata zahtijevaju povećanje osnovice za rad, kao i razmatranje mogućnosti povećanja kofecijenata državnih službenika i namještenika za jedan platni razred, te uređenje brojnih drugih pitanja kroz donošenje pomenutog zakona, kako bi se status državnih službenika i namještenika u KS-u izjednačio ili bar približio statusu uposlenih na nivou FBiH, a cijeneći stanje u Budžetu KS-a i mogućnosti za realizaciju ovih zahtjeva.
Iskazali su zahvalnost na prilici da o ovim temama razgovaraju na zajedničkom sastanku sa premijerom i resornim ministrima, ali i na kontinuiranoj komunikaciji koju o predmetnim pitanjima ostvaruju sa Ministarstvom pravde i uprave KS.
Članovi Vlade KS su ovom prilikom iskazali spremnost za unapređenje standarda svih zaposlenih u državnoj službi KS, ali i opredjeljenje da njihova opšta prava u svim sektorima javne službe budu izjednačena. Jedno od njih, kako je najavljeno, podrazumijevat će i godišnji sistematski pregled za sve uposlene koji će se obavljati u javnim zdravstvenim ustanovama Kantona Sarajevo.
Pregovori oko usaglašavanja cijene rada bit će nastavljeni narednih dana a Vlada će u međuvremenu izvršiti sve neophodne analize i uraditi ono što bude neophodno po tom pitanju, istaknuto je.
Ključno pitanje o kojem će se razgovarati sa predstavnicima svih reprezentativnih sindikata koji zastupaju državne službenike i namještenike u Kantonu Sarajevo će biti i to da li će se pregovori o Kolektivnom ugovoru vršiti na federalnom ili kantonalnom nivou.