Šarenom paradom u ponedjeljak otvaranje "Dječije nedjelje" u Kantonu Sarajevo

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo u koordinaciji sa ustanovama javnog sektora kojima je primarna aktivnost dječija zaštita, te kulturnim institucijama i nevladinim organizacijama donijelo je Program obilježavanja „Dječije nedjelje“ u Kantonu Sarajevo za 2019. godinu, koji će se realizovati u periodu od 07. do 13. oktobra 2019. godine.
Programom su obuhvaćene brojne zanimljive i edukativne aktivnosti koje imaju poruku i ukazuju na važnost inkluzije i prepoznavanja potreba djece u različitim periodima njihovog odrastanja.
Okupljanjem ispred BBI centra u ponedjeljak, sa početkom u 12:00 sati, počet će "Šarena parada" čime će biti zvanično otvorena Dječija nedjelja 2019. godine.
Nosioci aktivnosti i planirani događaji i manifestacije utvrđeni su Programom koji je objavljen na stranici Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS.