Saradnja Vlade Kantona Sarajevo i Networksa: Najavljene aktivnosti koje će pomoći u izgradnji održivih start – up ekosistema

Predstavnici Networks tima prezentovali su koncept razvoja novih ideja, dostignuća i dosadašnje rezultate ove kompanije koje ona bilježi u razvijanju start-up scene u Bosni i Hercegovini premijeru Kantona Sarajevo Elmedinu Konakoviću, ministrima za obrazovanje, nauku i mlade, privrede i finansija Elviru Kazazoviću, Muharemu Šabiću i Jasminu Halebiću, te direktoru Javne ustanove Službe za zapošljavanje Midhatu Osmanbegoviću.
Bilo je riječi i o svim edukacijama koje provodi Networks te su precizirani i načini kojima oni pomažu kompanijama koje su stvorene pod njihovim okriljem.
Ovom prilikom, osnivač kompanije ITTC Tarik Čaušević je prenio svoje impresije o razvoju njegove start-up ideje IzaberiFaks.
"Ovo je web aplikacija koja omogućava srednjoškolcima i studentima da bez poteškoća apliciraju na maksimalno pet fakulteta u našoj regiji. Cilj stranice je da svim mladima pruži usluge zahvaljujući kojima će maksimalno skratiti vrijeme pretraživanja potencijalnih fakulteta i apliciranja na odabrane", pojasnio je Čaušević.
Na sastanku je ukazano na dosadašnju saradnju Vlade Kantona Sarajevo sa Networksom, te su najavljene dalje aktivnosti koje će pomoći u izgradnji održivih star – up ekosistema u Kantonu Sarajevu.