Bio na dnevnom redu

-Izvještaj o zaduženju Kantona Sarajevo kod UniCredit Bank d.d. Mostar, Vakufska banka d.d. Sarajevo, Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina, broj: JN-08-01-14-22110-32/16 od 20.10.2016. godine, koji je podnio ministar finansija Kantona Sarajevo;