Nije usvojen

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2015. godinu, sa Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i Izvještajem nezavisnog revizora o i