Usvojen

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu K-37, izgrađenom u naselju Šip, općina Centar Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vo

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o zamjeni nekretnina između Kantona Sarajevo i Omerbašić Nurije u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH radi izgradnje dvocijevnog tunela „Kobilja glava“ - saobraćajnica I tra

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu B1-B, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne