Prostorni plan područja posebnih obilježja „Regionalni centar za upravljanje otpadom – Smiljevići“

Prostorni plan područja posebnih obilježja „Regionalni centar za upravljanje otpadom – Smiljevići“
Vrsta: 
Nacrt Prostornog plana
Oblast: 
OBLAST PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA
Dio: 
INFORMATIVNI DIO
Rok: 
09.2018
Nosilac posla: 
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2018
Komentar na rok: 
decembar 2018-prijedlog
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu