Zakon o utvrđivanju i obilježavanu „Dana zahvalnosti pripadnicima Oružanih snaga RBiH“ na području Kantona Sarajevo

Vrsta: 
Nacrt zakona
Oblast: 
OBLAST BORAČKIH PITNJA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
04.2012
Nosilac posla: 
Ministarstvo za boračka pitanja
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2012
Komentar na rok: 
juni - prijedlog
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu