Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti Kantona Sarajevo

Vrsta: 
Nacrt zakona
Oblast: 
OBLAST PRIVREDE
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
04.2011
Nosilac posla: 
Ministarstvo privrede
Predlagač: 
Kolegij Skupštine
Godina: 
2011
Komentar na rok: 
juli (prijedlog)
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu