Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo
Vrsta: 
Prijedlog zakona
Oblast: 
OBLAST PRAVDE I UPRAVE
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
05.2013
Nosilac posla: 
Ministarstvo pravde i uprave
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2013
Razultat: 
Usvojen
Razmatrano na sjednici: 
29. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo