Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju

Vrsta: 
Nacrt zakona
Oblast: 
OBLAST OBRAZOVANJA I NAUKE
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
04.2012
Nosilac posla: 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2012
Komentar na rok: 
juli - prijedlog
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu