Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportu

Vrsta: 
Prijedlog zakona
Oblast: 
OBLAST KULTURE I SPORTA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
02.2012
Nosilac posla: 
Ministarstvo kulture i sporta
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2012
Razultat: 
Usvojen
Razmatrano na sjednici: 
11. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo