Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava

3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava
Vrsta: 
Nacrt zakona
Oblast: 
OBLAST FINANSIJA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
05.2013
Nosilac posla: 
Ministarstvo finansija
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2013
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu