Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o imovini Kantona Sarajevo

5.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o imovini Kantona Sarajevo
Vrsta: 
Nacrt zakona
Oblast: 
OBLAST PRAVDE I UPRAVE
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
10.2013
Nosilac posla: 
Ministarstvo pravde i uprave
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Nosilac posla - dodatak: 
Stručni tim Vlade Kantona Sarajevo
Godina: 
2013
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu