Zakon o inspekcijama Kantona Sarajevo

Zakon o inspekcijama Kantona Sarajevo
Vrsta: 
Prijedlog zakona
Oblast: 
OBLAST SAMOSTALNIH KANTONALNIH UPRAVAKANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Nosilac posla: 
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2013
Komentar na rok: 
Nakon donošenja zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu