Plan rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2013. godinu

Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
OBLAST STAMBENE POLITIKE
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
12.2012
Nosilac posla: 
Ministarstvo stambene politike
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Nosilac posla - dodatak: 
Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe
Godina: 
2012
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu