Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za 2012. godinu

Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za 2012. godinu
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
04.2013
Nosilac posla: 
Vlada Kantona
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2013
Razultat: 
Usvojen
Razmatrano na sjednici: 
27. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak